Zaščita in reševanje

Štab civilne zaščite:

Bogdan Murn poveljnik
Aleš Repar namestnik poveljnika 041 890 981
Miha Longar član
Marko Zajec član
Jože Krese član
Igor Grum član

 

Ekipa prve pomoči:

Janez Kranjc vodja
Stanko Miklavčič namestnik
Nataša Kranjc članica
Jerneja Filipič članica
Gregor Longar član
Nina Primc članica

GPO Žužemberk:

Boris Sajevic poveljnik GPO 031 455 604
Tomaž Obštetar namestnik poveljnika GPO
Peter Košiček

Mihael Filipič

poveljnik PGD Žužemberk

predsednik PGD Žužemberk

Tomaž Obštetar

Uroš Legan

poveljnik PGD Dvor

predsednik PGD Dvor

Matej Skebe

Damjan Škufca

poveljnik PGD Hinje

predsednik PGD Hinje

Jernej Štravs

Davor Gorenčič

poveljnik PGD Ajdovec

predsednik PGD Ajdovec

Sebastjan Blatnik

Roman Setnikar

poveljnik PGD Križi

predsednik PGD Križi

Rok Vovk

Janez Papež

poveljnik PGD Reber

predsednik PGD Reber

Dejan Palčar

Andrej Mrvar

poveljnik PGD Šmihel

predsednik PGD Šmihel

 

Organizacija in operativna območja

  • Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Žužemberkpovezava
  • Organizacijska shema CZ | povezava
  • Operativna gasilska območja gasilskega poveljstva občine | povezava

 

Javna gasilska služba v občini Žužemberk

Javno gasilsko službo v Občini Žužemberk izvajajo prostovoljne gasilske enote naslednjih prostovoljnih gasilskih društev: PGD Ajdovec, PGD Dvor, PGD Hinje, PGD Križi, PGD Reber, PGD Šmihel pri Žužemberku, PGD Žužemberk, Gasilska zveza Novo mesto in poklicna gasilska enota – Gasilsko reševalni center Novo mesto.

Območje Občine Žužemberk je razdeljeno na sedem operativnih območij. V vsakem območju je ena prostovoljna gasilska enota določena za osrednjo enoto. Območje delovanja take enote je celotno operativno območje in po potrebah tudi zunaj tega območja.

Izvajalci javne gasilske službe opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z načrti Občine Žužemberk za zaščito in reševanje ter operativnim gasilskim načrtom, pod pogoji, ki jih določajo pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, ki jih Občina Žužemberk sklene z PGD in GZNM ter v skladu s sklepi in navodili župana, s katerimi se ureja kategorizacija in način delovanja enot.

Najvišje kategorizirano prostovoljno gasilsko društvo v občini je PGD Žužemberk, ki je v tretji kategoriji, PGD Dvor je v drugi kategoriji, ostala prostovoljna gasilska društva pa so v prvi kategoriji.

Javno gasilsko službo vodi poveljnik javne gasilske službe. Funkcijo poveljnika javne gasilske službe opravlja poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Žužemberk, ob njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.