Zaščita in reševanje

KONTAKTI

Občinsko gasilsko poveljstvo in štab CZ:

Boris Sajevic: 031-455 604

OSTALO

  • Javna gasilska služba. več…
  • Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini. več…
  • Organizacijska shema CZ. več…
  • Operativna gasilska območja gasilskega poveljstva občine. več…