Izobraževanje

PREDŠOLSKA VZGOJA

  • Sklep o novih cenah v vrtcih | več…

OSNOVNA ŠOLA

OŠ Žužemberk

Baragova cesta 1

8360 Žužemberk

Telefon: (07) 308 70 22

Fax: (07) 308 70 22

E-pošta: tajnistvo-os.zuzemberk@guest.arnes.si

Internet: www.oszuzemberk.si

  • Odlok o ustanovitvi OŠ Žužemberk | več…

 

OŠ Prevole

Prevole 32

8362 Hinje

Telefon: (07) 388 52 90

Fax: (07) 388 52 94

  • Odlok o ustanovitvi OŠ Prevole | več…

 

KONTAKTI

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Novi trg 5

8000 Novo mesto

Telefon: (07) 393 45 50

Fax: (07) 393 45 67

E-pošta: ric@ric-nm.si

Internet: www.ric-nm.si

DELOVNI ČAS:

vsak delovnik, od 8. do 18. ure