Suhokranjske poti

Suhokranjske poti, glasilo občine Žužemberk:

Suhokranjske poti
Javno glasilo Občine Žužemberk
Grajski trg 33
8360 Žužemberk
E-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si
Obrazec naročilo oglasaMedij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01).

Odgovorna urednica: Vesna Može
Uredniški odbor: Irena Blatnik, Tjaša Primc, Tamara Plot, Maša Kolar in Jadranka Meglen.
Lektorica: Mojca Dobnikar
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: ART 32 d.o.o., Andrej ŠPES
Naklada: 1900 izvodov.

Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

Cenik oglaševanja v suhokranjskih poteh | več…

Pravila oglaševanja v času predvolilne kampanje: Pravila

Suhokranjske poti pošiljamo tudi na dom izven območja občine Žužemberk. Letna naročnina (4 izvodi) stane 19€. Posamezen izvod stane 5€.  Naročilo sporočite v administracijo.