Suhokranjske poti

Suhokranjske poti, glasilo občine Žužemberk:

Suhokranjske poti
Javno glasilo Občine Žužemberk
Grajski trg 33
8360 Žužemberk
E-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si
Obrazec naročilo oglasa


Suhokranjske poti pošiljamo tudi na dom izven območja občine Žužemberk. Letna naročnina (4 izvodi) stane 19€. Posamezen izvod stane 5€.  Naročilo sporočite v administracijo.


Medij Suhokranjske poti je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01).

Odgovorni urednik: Matej Kocjančič
Uredniški odbor: Irena Blatnik, Miran Jenko, Maša Kolar, Sara Struna Novak in Jadranka Meglen.
Lektorica: __
Oblikovanje, grafična priprava in filmi: Družina d.o.o.
Naklada: 1900 izvodov.

Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

Cenik oglaševanja v suhokranjskih poteh | več…

Pravila oglaševanja v času predvolilne kampanje: Pravila

Suhokranjske poti pošiljamo tudi na dom izven območja občine Žužemberk. Letna naročnina (4 izvodi) stane 19€. Posamezen izvod stane 5€.  Naročilo sporočite v administracijo.