KMETIJSTVO

DODELJEVANJE SREDSTEV

  • Novi P R A V I L N I K o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015 – 2020 je v pripravi.

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Polonca Seničar, terenska kmetijska svetovalka Polonca Seničar KGZS – Zavod Novo mesto Izpostava Trebnje Temeniška pot 1, 8210 Trebnje fax (07) 373 05 90 tel (07) 346 06 73 mtel 051 692 401 E-pošta: polona.senicar@siol.net Splet: www.kmetijskizavod-nm.si Z dnem 08.07.2015 bo v Žužemberku zopet začela delovati dežurna pisarna KGZS Zavoda Novo mesto Izpostave Trebnje (Kmetijska svetovalna služba). Pisarna bo odprta vsako sredo od 08.07.2015 dalje v času od 8:00 do 12:00 ure v prostorih KZ Trebnje nad samopostrežno trgovino v Žužemberku, Grajski trg 3, 8360 Žužemberk. Obvestilo

GERK

GERK je grafična enota rabe kmetijskih gospodarstev. Storitev ogleda je s pridobitvijo svojega KMG MID-a brezplačna! Več o tem pa izveste na: rkg.gov.si

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Več o tem si lahko preberete na program-podezelja.si