Cenik občasne uporabe nepremičnin v lasti občine Žužemberk

Za občasno uporabo nepremičnin v lasti Občine Žužemberk se določi uporabnina, ki je določena na podlagi dosedanjih uporabnin in s katero se pokrijejo osnovni obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del:

  • Loka ob Krki Žužemberk,
  • Grad Žužemberk,
  • prostori v objektu Grajski trg 26 in
  • večnamenska dvorana Dvor.

Cenik občasne uporabe nepremičnin v lasti Občine Žužemberk in vstopnine za voden ogled gradu