Turistično društvo

Turistično društvo Suha krajina iz Žužemberka je društvo, ki deluje na podeželju, na območju, kjer ni bil turizem nikoli razvit.

Območje Občine Žužemberk in Suhe krajine premore izjemno naravno in kulturno dediščino, ki predstavlja potencial za turistični razvoj prijazen naravi, znamenitostim in ljudem.

Zgodovina današnjega Turističnega društva Suha krajina sega v leto 1938, ko je bilo v Žužemberku ustanovljeno Tujsko-prometno in olepševalno društvo Žužemberk. Po drugi svetovni vojni je v Žužemberku delovalo Turistično društvo Žužemberk, vendar je v letu 1984 prenehalo delovati.

V letu 1993 je bilo ustanovljeno novo turistično društvo, ki naj bi poskrbelo za nov začetek turističnega razvoja v takratni Krajevni skupnosti Žužemberk oziroma v Suhi krajini. Že ob ustanovitvi takratnega Turističnega društva Žužemberk-Dvor je bil društvu zadan širši, že skorajda regijski značaj, ki ga z današnjim prepoznavnim delovanjem društva in njegovih aktivnih članov, še bolj poudarja. Danes si turističnega razvoja Občine Žužemberk in Suhe krajine brez smernic, ki jih je v tem času začrtalo turistično društvo ne predstavljamo.

Turistično društvo Suha krajina je imelo do danes v evidenci 148 članov, četrtina je mlajših od 18 let. V okviru turističnega društva deluje več sekcij, in sicer: ljudske pevke v pokrajinskih nošah, ročna dela in izdelovanje spominkov, vitezi v viteškem redu Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz žužemberškega gradu, ljudski godci, turistièni vodniki, pustno-karnevalska sekcija in od leta 2006 še literarna sekcija.

 

https://www.facebook.com/turisticno.krajina/