Projekti

 • Suhokranjski vodovod – primarni vod, 2019
 • Cesta Boršt – Veliki Lipovec, 2019
 • Rekonstrukcija ceste skozi Dvor (3. faza), 2021
 • Obnova Auerspergove železarne, 2021
 • Gasilski poligon v opuščenem kamnolomu, 2020-…
 • Parkirna mesta v okolici vrtca in zdravstvenega doma, 2020
 • Rekonstrukcija ceste Dolga vas – 2020,
 • Rekonstrukcija cesta Podlipa – 2021,
 • Suhokranjski vodovod – sekundarni vod – 2021 – …,
 • Asfaltiranje ceste Trebča vas – Zafara
 • Sekundarni vodovod Hinje in Hrib pri Hinjah – 2020
 • Javna razsvetljava