Projekti

  • Suhokranjski vodovod – primarni vod, 2019
  • Cesta Boršt – Veliki Lipovec, 2019
  • Rekonstrukcija ceste skozi Dvor (3. faza), 2020
  • Obnova Auerspergove železarne, 2020
  • Gasilski poligon v opuščenem kamnolomu, 2020
  • Parkirna mesta v okolici vrtca in zdravstvenega doma, 2020
  • Rekonstrukcija ceste Dolga vas,
  • Rekonstrukcija cesta Podlipa,
  • Suhokranjski vodovod – sekundarni vod,