Grad Žužemberk

Grad Žužemberk je eden najslikovitejših in tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Njegovi ostanki se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko.

Kamnita vrata štirioglatega stolpa naj bi imela vklesano letnico 1000, kar priča, da bi dal grad postaviti Viljem I, mož sv. Eme, ki je bil takrat krajišnik Savinjske krajine. Grad je leta 1295 kupil od takratnega lastnika Heinzelina pl. Marainwetza goriški grof Albert II. Po izumrtju goriških grofov leta 1374 preide grad v last Habsburžanov, nekaj časa naj bi grad imeli v najemu tudi celjski grofje. Leta 1538 grad kot deželno-knežjo posest odkupita Turjačana, brata Jurij in Wolf Engelbert pl. Auersperga. Najbolj znani lastnik gradu je bil vsekakor Janez Vajkard I, knez Auersperg, vzgojitelj cesarja Ferdinanda III, svetnik in tudi prvi minister v habsburški monarhiji, ki leta 1677 ustanovi primogeniturni fidejkomis, neprodajno posestvo, ki prehaja iz roda v rod. Z gradom so povezane mnoge zgodbe, predvsem tragične. Prva je iz leta 1559, ko je na svečnico in semanji dan grad zavzel Gregor, nezakonski sin Jurija Turjaškega. Zavzetje ni trajalo dolgo, saj je bil v bližini Herbart Turjaški, ki je premagal napadalce. Le-ti končajo vrženi čez grajsko obzidje, trupla pa so bila odnešena v gozd. Leta 1575 je udomačena medvedka na grajskem dvorišču umorila Ano von Eck, ženo Ivana Turjaškega. V spomin na ta tragični dogodek so na trgu zasadili lipo, ki je rasla do leta 1999. V gradu so bile hude ječe, kasneje razni uradi in okrajno sodišče, ki se leta 1893 izseli. Grad začne nato propadati vse do druge svetovne vojne, ko mu februarja 1945 zavezniška letala z bombardiranjem zadajo zadnji udarec. V 60-tih letih 20. stoletja se je začela obnova gradu, ki dobi nov zagon v letu 1996 z ustanovitvijo odbora za obnovo gradu.

V poletnih mesecih potekajo na grajskem dvorišču, v nekdanji vinski kleti in na trgu pred gradom, Poletne grajske prireditve na žužemberškem gradu, ki jih že od leta 1997 uspešno organizira Turistično društvo Suha krajina. Največ zanimanja in obiskovalcev pritegnejo Trški dnevi s srednjeveškim dnevom, ki se odvijajo v okviru praznovanja občinskega praznika 15. julija.

 

Odpirali čas / Open time

april, maj: ob vikendih (petek, sobota, nedelja) od 8.00 do 18.00 ure

junij, julij, avgust: vsak dan od 8.00 do 20.00 ure,

september, oktober: vsak dan od 8.00 do 18.00 ure,

november: ob vikendih (petek, sobota, nedelja) od 8.00 do 18.00 ure,

december-april: grad je zaprt, razen za najavljene skupine.

Za najavljene skupine je grad vedno odprt, razen ob posebnih praznikih. Grad je lahko zaprt tudi ob dnevih, ko to ne omogočajo vremenske razmere (sneg, žled, …) ali pa v gradu potekajo posebne prireditve!

 

april, may: Friday, Suturday, Sanday: 8.00 am – 6.00 pm

june, july, august: every day: 8.00 am – 8.00 pm,

september, october: every day od 8.00 – 6.00 pm,

november: Friday, Suturday, Sunday: 8.00 am – 6.00 pm

december-april: castle iz closed

Castle is opened for declared groups. Castle could be closed for tourist viewing because weather or festivals and events!

 

Vstopnina za voden ogled gradu

 

Obišči Suho krajino

Vabljeni na raziskovanje in na unikatna doživetja v družbi izjemne naravne in kulturne dediščine Suhe krajine. Priporočamo edinstvena doživetja v naši znameniti kraški pokrajini, posejani z nešteto “bigami” in z igrivo reko Krko. Pridite na kratek ali malo daljši pobeg iz mestnega vrveža in obljubimo vam, da boste začutili, da pri nas čas teče resnično čisto drugače. Dobrodošli v Suhi krajini.