Varovanje okolja

  • Podatki o kopalnih vodah | več…
  • Obvestilo o delovanju Zbirno reciklažnega centra več ….
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju | več…
  • Odlok o gospodarskih javnih službah | več…
  • Odlok o ustanovitvi CeROD | več…
  • Agenda 21 Občine Žužemberk | več…

KONTAKTI

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

Telefon: 07/ 3932 450 Fax: 3932 509

Internet: www.komunala-nm.si

 

CeROD d.o.o., javno podjetje

Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto

E-pošta: mira.rus@cerod.org

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč in Žužemberk

Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice

Vodja inšpektorata in redarstva in inšpektor: Marjan Menger

Telefon: 07/384 51 96

Mobitel: 031 744 700

E-pošta: marjan.menger@dolenjske-toplice.si

 

Občinska redarka: Karmen Cesar

Telefon: 07/384 51 94

Mobitel: 051 307 261

E-pošta: cesar.karmen@siol.net

URADNE URE: Ponedeljek: 9.00 – 11.00 ure Sreda: 9.30 – 11.00 ure

Lokacija: Uradne ure so na sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Sokolski trg 4, 8350 Dol. Toplice, soba 14.

URADNE URE PO TELEFONU: Vsak delovni dan med 7:00 in 8:00 uro po telefonu: 07/384 51 96

 

Dajanje informacij splošnega značaja:

javni uslužbenec: Marjan Menger

Telefon: 041 667 334

Email:inspektorat.toplice@siol.net

Lokacija: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, soba 14

POVEZAVE

eNatura | več…