Občinska uprava

Jože Papež, župan

07 3885 182

zupan@zuzemberk.si

Tomaž Hrastar, direktor občinske uprave

07 38 85 190

tomaz.hrastar@zuzemberk.si

Maja, administracija

07 3885 180

fax: 07 3885 181

obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

administracija@zuzemberk.si

Beno Červenka, koordinator za komunalo promet in okolje

07 3885 191

beno.cervenka@zuzemberk.si

Manica France Klemenčič, prostorsko planiranje, nepremičnine, soglasja za posege v prostor

07 3885 193

manica.france.klemencic@zuzemberk.si

Jasmina Mirtič, kmetijstvo in prostor

07 3885 192

jasmina.mirtic@zuzemberk.si

Vlado Kostevc, družbene dejavnosti

07 3885 184

vlado.kostevc@zuzemberk.si

Roman Kren, finance

07 38 85 195

roman.kren@zuzemberk.si

Jelka Kocjančič, finance

07 3885 186

jelka.kocjancic@zuzemberk.si

Rafko Križman, vodja organa skupne občinske uprave

07 38 85 194

rafko.krizman@zuzemberk.si