Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Stroškovnik
  5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Žužemberk
Naslov: Grajski trg 33
Pošta: 8360 Žužemberk
Telefon: 07 3885 180
Fax: 07 3885 181
E-naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
Župan: Jože Papež
Odgovorna uradna oseba: Jože Papež, župan
Datum prve objave kataloga: 02. 02. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 11. 11. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zuzemberk.si
Druge oblike kataloga: fizična oblika v prostorih občinske uprave
Pravna podlaga:

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: v spletnem brskalniku uporabi privzet iskalnik – bližnjica je kombinacija tipk Ctrl + F

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

V izdelavi …