Nadzorni odbor

Poslovnik nadzornega odbora

 

Nadzorni odbor Občine Žužemberk za mandatno obdobje 2018 – 2022 je v naslednji sestavi:

1. Slavka Vidic Drašča vas 5, Zagradec predsednica
2. Valerija Vidmar Jama 40, Dvor
3. Stanka Novinc Prapreče 16b, Žužemberk

 


Zapisniki