Odbori in komisije

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta:

1. Marija Ban Dvor 47, Dvor
2. Darko Pucelj Trške njive 41, Žužemberk
3. Vincenc Longar Srednji Lipovec 23, Dvor
4. Franc Štravs Srednji Lipovec 4, Dvor
5. Mateja Novak Dvor 40, Dvor

Komisija za vloge in pritožbe:

1. Marko Zajec Prapreče 20, Žužemberk namestnik
2. Mateja Novak Dvor 40, Dvor predsednica
3. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk
4. Matjaž Hrovat Stavča vas 10a, Dvor
5. Nika Papež Ratje 29, Hinje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:

1. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje predsednica
2. Rok Zupančič Stavča vas 17, Dvor namestnik
3. Marija Ban Dvor 47, Dvor
4. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk
5. Darko Pucelj Trške njive 31, Žužemberk

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet:

1. Dušan Papež Hrib pri Hinjah 9, Hinje
2. Rafael Vidmar Šmihel 16, Žužemberk predsednik
3. Vincenc Longar Srednji Lipovec 23, Dvor
4. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje
5. Blaž Hrovat Dvor 26 B, Dvor namestnik

Odbor za družbene dejavnosti:

 

1. Ida Kastelic Šmihel 35, Žužemberk
2. Darko Pucelj Trške njive 41, Žužemberk namestnik
3. Tanja Koren Stranska vas 87, Žužemberk
4. Tom Smrke Jurčičeva ulica 87, Žužemberk
5. Rok Zupančič Stavča vas 17, Dvor predsednik

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance:

1. Franc Škufca Baragova cesta 22 A, Žužemberk
2. Rafael Vidmar Šmihel 16, Žužemberk namestnik
3. Stanka Blatnik Hinje 33, Hinje predsednica
4. Blaž Hrovat Dvor 26 B, Dvor
5. Nika Papež Ratje 29, Hinje

Odbor za lokalno samoupravo:

1. Franc Škufca Baragova cesta 22 A, Žužemberk
2. Ida Kastelic Šmihel 35, Žužemberk
3. Slavko Sadar Klečet 19, Žužemberk
4. Bojan Vidmar Grajski trg 40, Žužemberk predsednik
5. Franc Štravs Srednji Lipovec 4, Dvor namestnik