Volilna Komisija

Za obdobje štirih let 2018 – 2022, oziroma do imenovanja nove, je imenovana Občinska volilna komisija v naslednji sestavi:

1. Branko Jarc, Trebča vas 27, Dvor
2. Ana Boben, Žvirče 12, Hinje
3. Irena Blatnik, Prevole 3, Hinje
4. Katarina Drenik, Brezova Reber 16, Dvor
5. Primož Hrovat, Breg 20, Žužemberk
6. Bogdan Murn, Dvor 2, Dvor
7. Rajko Arkar, Trebča vas 6, Dvor
8. Uroš Pintar, Dolga vas 30, Žužemberk

 

Volišča in volilna območja volišč v Občini Žužemberk:

# Volišče Volilno območje
1 Dolnji Ajdovec 21, gasilski dom Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec
2 Vrh pri Križu 17, gasilski dom Dolnji Križ, Gornji Križ, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku
3 Dvor 23D, avla podružnične šole Klopce, Lašče, Podgozd, Stavča vas, Mačkovec pri Dvoru, Sadinja vas pri Dvoru, Trebča vas, Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, Jama pri Dvoru, Vinkov Vrh
4 Hinje, gasilski dom Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, Pleš, Lopata
5 Prevole 32, osnovna šola Prevole, Ratje
6 Reber 16, gasilski dom Reber, Zalisec
7 Sela pri Hinjah 11, Edo Škufca Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh pri Hinjah
8 Šmihel pri Žužemberku 38, gasilski dom Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Plešivica, Poljane pri Žužemberku
9 Veliko Lipje 3, gasilski dom Gradenc, Malo Lipje, Veliko Lipje
10 Žužemberk, Baragova cesta 1, avla osnovne šole Budganja vas, Prapreče, Zafara in Žužemberk: Breg, Cvibelj, Dolga vas, Grajski trg, Jurčičeva ulica, Nad Miklavžem, Baragova cesta, Stranska vas, Trške njive, Vrti in Klek
11 Žvirče, gasilski dom Žvirče
12 Žužemberk, Grajski trg 26, v pritličju -volišče za predčasno glasovanje celotno območje občine
13 Žužemberk, Grajski trg 33, sedež občinske volilne komisije -volišče na katerem se ugotavlja izid glasovanja po pošti celotno območje občine

Lokalne volitve 2018

Volišča in volilna območja
Sklep o določitvi volišč za volitve KS Hinje
Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja
Soglasje kandidata za volilni odbor
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/
Obvestilo o potrebnem številu podpor skupin volivcev
Ugotovitveni sklep
Rokovnik
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje

Arhiv

arhiv.zuzemberk.si