JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

Obvestilo o objavi razpisa: Suhokranjske poti, št. 69, pomlad 2018 Pravilnik za vrednotenju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk , št.: 032-27/2008-1 z dne 01. 07. 2008. Razpisna dokumentacija: spletna stran Občine Žužemberk: www.zuzemberk.si


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018
Razpisna dokumentacija za kulturo 2018