Lokalno energetski koncept občine Žužemberk

Lokalno energetski koncept občine Žužemberk

Spoštovani!

V Občini Žužemberk smo v mesecu januarju 2023 pristopili k izdelavi Lokalno energetskega koncepta, v nadaljevanju LEK-a občine Žužemberk. Izdelovalec LEK-a je Lokalno energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina, skrajšano LEAD iz Krškega, ki pokriva našo regijo. Pri pripravi takega dokumenta so potrebne osnovne informacije o trenutni rabi energije na našem področju, zato so naši izdelovalci pripravili ankete/vprašalnike iz katerih bodo pridobili podatke za nadaljnjo obdelavo.

Bistveni element LEK-a je kvalitetna in realna analiza dejanskega stanja rabe energije (električne, toplotne, hladilne) in energentov (zemeljskega plina, lesne biomase, bioplina, ELKO, UNP). Poudarek je na raziskavi izkoriščanja obnovljivih virov energije in njihovi razpoložljivosti (sončna energija, bioplin, biomasa, vodna energija, geotermalna in vetrna energija).

Vljudno vas naprošamo, da se odzovete in izpolnite priloženo anketo/vprašalnik ter jo vrnete na spodaj navedeni elektronski naslov: info@lea-d.si

Lokalna energetska agencija Dolenjska Posavje Bela krajina, skr. LEAD
Cesta krških žrtev 30
8270 Krško

Telefon: ++386(0)7 488 11 50, 488 11 52, 870 01 03

Veseli bomo vašega sodelovanja, še posebej, če boste posredovali zaprošene podatke v roku 30 dni.

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.