Napotki ob siliranju v toči poškodovane koruze

Napotki ob siliranju v toči poškodovane koruze

V začetku avgusta je na določenih območjih občine Žužemberk, toča poškodovala koruzo. V mnogih primerih so poškodbe velike, predvsem na listni masi, vendar bo siliranje še vedno možno, saj v večini primerov ni prišlo do poleganja.  Kmetom svetujemo, da povsod tam, kjer poškodbe niso tako resne, da pridelka ne bi mogli vsaj deloma strojno pospraviti, koruzo pustijo, da zrnje dozori do zgodnje voščene zrelosti, potem pa opravijo siliranje. Če so kje poškodbe tako obsežne, da bi prišlo do obsežnega plesnenja storžev, svetujemo, da se siliranje opravi prej, predvsem z razloga, da se izognemo pretiranemu razvoju plesni na storžih, kar bi potem posledično vodilo v povečano koncentracijo mikotoksinov v koruzni silaži. Na teh površinah je potem, priporočeno posejati krmne dosevke, saj se ob ugodnih vremenskih razmerah lahko do konca letošnje vegetacijske sezone, še lahko pridelamo krmo za živino. V nadaljevanju so povzeti rezultati poskusa Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je v letu 2008 opravil testno siliranje poškodovane koruze na območju Murske Sobote, ki jo je v sredini julija leta 2008, poškodovala toča. Ugotovili so, da se je koruza, takoj po toči v sestavi zelo razlikovala od koruze, ki so jo pustili rasti do jeseni.

Napotki ob siliranju v toči poškodovane koruze_Glač_Žužemberk

Stane GLAČ, mag. inž. zoot.

Terenski kmetijski svetovalec I
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto