Novoustanovljena lokalna akcijska skupina STIK potrdila prve operacije

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je v sredo, 21.6.2017, na svoji 5. redni seji potrdila prve štiri operacije v skupni višini nekaj več kot 115.000 EUR.

Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 iz sredstev EKSRP je bil objavljen 30.11.2016 in zaključen 28.2.2017. Na poziv je prispelo 12 vlog.

Potrjene operacije  bodo z inovativnostjo in partnerstvom pomembno prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih turističnih produktov na območju LAS.

Operacije bojo sofinancirane iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev EKSRP bo objavljen predvidoma konec avgusta, na voljo pa bo blizu 300.000 EUR.

Ocenjevalna komisija tudi že obravnava vloge, ki so prispele na 1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS STIK v letu 2017, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ( ESRR). Ta se je zaključil 25. 5. 2017. Prejeli smo 6 vlog, rezultati ocenjevanja pa bodo znani predvidoma septembra.

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je novo pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. Ustanovljena je bila 22. julija 2015 in šteje blizu 100 članov. Zavzema območje štirih občin: Trebnje, Ivančna Gorica, Dolenjske Toplice in Žužemberk, ki skupaj štejejo 350 naselij in pokrivajo 664,8 km2 površine, na tem območju pa živi več kot 36.000 prebivalcev. Članstvo LAS STIK je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V LAS se lahko včlani vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS.

Temeljna podlaga za delovanje LAS STIK v programskem obdobju 2014-2020 je Strategija LAS STIK, s katero so opredeljene potrebe in izzivi območja ter določene prioritete, cilji in merljivi kazalniki za uresničevanje razvojnih prioritet.

 

Več informacij:

LAS STIK
T: 07 34 82 103
E: las-stik@ciktrebnje.si
www.las-stik.si

Izjava za javnost