Obvestilo o objavi razpisov za malo gospodarstvo v letu 2024

Obvestilo o objavi razpisov za malo gospodarstvo v letu 2024

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti,  je dne, 1. 5. 2024, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2024. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. Razpis je namenjen: mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. Razpis bo odprt do 31. 3. 2025 oz. do porabe sredstev. Celotno razpisno dokumentacijo dobite na povezavi: https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-iz-garancijske-sheme-za-dolenjsko-za-leto-2024/.

Ravno tako je bil dne, 3. 5. 2024, objavljen Razpis «SUBVENCIJE OBRESTNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV 2024«. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, socialna podjetja, in prvič tudi zadruge ter zavodi. Upravičeni so stroški plačanih obresti, v obdobju od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024,  v višini do 50 % vseh upravičenih stroškov. Najnižji upravičeni znesek subvencije na vlogo je 50,00 EUR, največji znesek na upravičenca je 2.000 EUR. Vsak upravičenec lahko odda največ 2 vlogi. Razpis bo odprt do 18. 10. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vloga in dodatne informacije so na voljo na spletni strani RC NM: https://www.rc-nm.si/subvencije-obrestne-mere-podjetniskih-kreditov-2024/. 

Za več informacij o obeh razpisih kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na e-naslov: natasa.derganc.stajdohar@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.