Oddaja zbirnih vlog za leto 2024

Oddaja zbirnih vlog za leto 2024

Vsako leto je pomlad na kmetijah zaznamovana tudi s pripravo in oddajo zbirnih vlog. Leto 2024 ne bo dosti drugačno.

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki za leto 2024 je predvidena od 8. aprila do 10. julija 2024. Vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2023 oddali zbirno vlogo s pomočjo terenske kmetijske svetovalne službe, bodo tudi letos  prejeli osebno povabilo za oddajo zbirne vloge z natančno določenim terminom.

Še enkrat zaprošamo vse nosilce kmetijskih gospodarstev, da vsej en dan pred oddajo zbirne vloge na Upravnih enotah uredite stanje (odprava napak, spremembe GERK-ov,…)  v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG).  Trenutno je RKG zaprt,  predvidoma do 25.3.2024. Po tem datumu bodo naloženi vsi novi sloji za leto 2024 in vidne napake. Kmetije si lahko za svojo kmetijo tudi sami ogledajo stanje v javnem pregledovalniku grafičnih enot MKGP.

Sama izplačila intervencij SKP so sestavljena iz osnovnega plačila, SOPO plačil ter KOPOP in drugih plačil. Ob oddaji zbirne vloge z zahtevkom, se KMG obveže tudi k izpolnjevanju zahtev POGOJENOSTI. V letošnjem letu se KMG lahko ponovno vključijo v številne SOPO intervencije (enoletne intervencije) in tudi v več drugih intervencij (tudi KOPOP, EK,…).

Oddaja ZV ni nujno povezana z oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Je pa oddaja ZV nujna za vse kmetije, ki so prejela finančna sredstva  in imajo 5-letne obveznosti, za večino kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo, za vse kmetije, ki načrtujejo prijavo za pridobitev finančnih sredstev SKP iz ne-AKIS intervencij, v primeru, če bi zaprosili za finančno pomoč v primeru naravnih nesreč,…

Za več informacij se oglasite na pristojni izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja.

 

Vodja Oddelka JSKS pri KGZS-Zavod NM:
Mag. Zdenka Kramar