Razpis za sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj

Odprt je razpis za SOFINANCIRANJE JEZIKOVNIH, RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ.

Sofinanciranje stroškov izobraževanja mikro in majhnih podjetij/podjetnikov je pomemben program spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem. Mikro in majhna podjetja in podjetnike s sedežem v občinah: Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk vabimo k prijavi na sofinanciranje jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj.

Sofinanciranje obsega do največ 50% sofinanciranje stroškov jezikovnih, računalniških in strokovnih izobraževanj (individualni ali skupinski), ki jih izvajajo pristojne institucije. Sofinanciranje se nanaša na pokrivanje cene udeležbe na izobraževanju (DDV, gradivo, prevoz, prehrana, nastanitev  in drugi morebitni stroški so iz sofinanciranja izključeni). Sofinanciranje se zagotavlja za tečaje izvedene v obdobju od 1.9.2015 dalje in zaključkom najkasneje do 29.2.2016.

Popolne prijave za sofinanciranje je potrebno dostaviti do vključno srede, 14. oktobra 2015, do 12. ure.

Kontakt: tel. št.: (07) 33-72-982, e-naslov: izobrazevanje@rc-nm.si

VEČ O RAZPISU: http://bit.ly/1Vy1U6I