Razpisana sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada za podjetniške projekte

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9.2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015.

Več informacij o razpisanih sredstvih pridobite na spletni strani Sklada www.regionalnisklad.si.