JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

Obvestilo o objavi razpisa: Suhokranjske poti, št. 69, pomlad 2018
Pravilnik za vrednotenju programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk, 032-21/2008-1, z dne 26. 06. 2008.
Razpisna dokumentacija: spletna stran Občine Žužemberk: www.zuzemberk.siRazpisna dokumentacija za upokojenska društva
Razpisna dokumentacija za upokojenska društva