Javna dražba parcele 811_21 k.o. Stavča vas

Javna dražba parcele 811_21 k.o. Stavča vas

Objavljamo javno dražbo: Dražba parc 811_21