Predlog OPPN športno rekreativni park Žužemberk (severni del) in Okoljsko poročilo OPPN

Predlog OPPN športno rekreativni park Žužemberk (severni del) in Okoljsko poročilo OPPN

Predlog OPPN športno rekreativni park Žužemberk (severni del) in Okoljsko poročilo OPPN: OPPN Loka