Razpis za majhne kmetije

Razpis za majhne kmetije

Tretjega septembra je bil objavljen tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij v višini 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Ključne besede: razpis, male kmetije

Podpora je namenjena:

  • majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD);
  • majhnim kmetijam s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi;
  • majhnim živinorejskim kmetijam, ki niso imele dovolj točk za kandidiranje na prvih dveh javnih razpisih. Na 3. JR podukrepa 6.3 ima namreč  OMD manjšo težo pri točkovanju vlog kot v prejšnjih dveh razpisih.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

https://www.kgzs.si/novica/razpis-za-male-kmetije-2021-09-07