Ukinitev JD za parc. št. 3396/4, k.o. Šmihel pri Žužemberku

Ukinitev JD za parc. št. 3396/4, k.o. Šmihel pri Žužemberku

Objavljamo odločbo za ukinitev javnega dobra na nepremičnini katastrske občine 1437 Šmihel pri Žužemberku 2296/4: Odlocba 478-38_2021-12