Občina Žužemberk in Občina Golubac iz Republike Srbije podpisali listino o pobratenju

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se bo začelo tvorno sodelovanje med občani obeh občin in obema narodoma. S pobrateno občino iz Srbije se bo začelo tvorno sodelovanje skorajda na vseh področjih življenja in dela, predvsem pa na turističnem, kulturnem, ekonomskem, kmetijskem, gospodarskem, športnem, šolskem ter področju zaščite in reševanja.
Podpis listine o pobratenju