10. seja Občinskega sveta delno izvedena na daljavo

10. seja Občinskega sveta delno izvedena na daljavo

V četrtek, 10. 12. 2020 je potekala 10. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki jo je po pooblastilu vodil podžupan. Svetniki so sprejeli proračun za naslednji dve leti. Potrdili so odlok o novih taksah na področju prostorskega planiranja. Sklenili so, da občina izstopa iz Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Znižali so komunalni prispevek za povečanje nastanitvenih kapacitet na domačij Novak in pri gostišču Štupar.

Mediji o seji:

 

Več podrobnosti bo zapisanih v naslednji številki Suhokranjskih poti.