Adaptacija kuhinje v OŠ Prevole

Adaptacija kuhinje v OŠ Prevole

V letošnjem letu je temeljito adaptacijo dočakala tudi kuhinja v osnovni šoli Prevole, ki je bila že več let v nevzdržnem stanju. Na pobudo tamkajšnjega ravnatelja smo že spomladi zagotovili potrebna proračunska sredstva, prenovo pa izvedli med šolskimi počitnicami. Na novo smo izdelali vodovodno, električno in odtočno napeljavo ter položili keramiko. Postavili smo tudi novo linijo z novim pomivalnim strojem in koritom.

Ob zaključku adaptacije velja izreči veliko pohvalo hišniku, ki je opravil vsa pleskarska dela, obnovil obstoječe pulte ter ves čas sodeloval pri vseh delih in s tem pripomogel prihraniti kar nekaj proračunskega denarja. Kuhinjo si je takoj po adaptaciji ogledala tudi inšpektorica, ki na stanje ni imela pripomb. Po besedah ravnatelja g. Draženka Šolaja je bila investicija upravičena in nujno potrebna, zato se vsem vpletenim zahvaljuje za posluh in sodelovanje.