Asfaltiranje ceste v Zafari

Asfaltiranje ceste v Zafari

V tem tednu zaključujemo rekonstrukcijo približno 300 metrov dolgega odseka ceste, ki iz Zafare vodi proti farni cerkvi. Vgrajena je bila kanalizacijska infrastruktura in izdelana asfaltna prevleka; v naslednjih dneh pa bomo na kritičnem delu postavili še odbojno ograjo. S tovrstnimi investicijami prisluhnemo tudi posameznikom na različnih koncih občine, ter jim na ta način omogočimo varno in dostojno pot do doma.