Podpiramo gospodarstvo – znižujemo komunalni prispevek

Prizadevamo si – gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu – biti prijazna občina, zato perspektivnim investitorjem znižujemo komunalni prispevek. Tako smo letos odobrili 50-odstotno znižanje komunalnega prispevka trem investitorjem:

  • Dejanu Hočevarju iz Brezove Rebri, mlademu prevzemniku kmetije za gradnjo novega hleva;
  • domačiji Krnc iz Hriba pri Hinjah za gradnjo novih nastanitvenih kapacitet;
  • podjetju KEKO – OPREMA d. o. o. iz Žužemberka za gradnjo nove proizvodnje hale.

Vsako tovrstno investicijo pozdravljamo, zato bomo z veseljem na pomoč priskočili tudi bodočim investitorjem.