Podpis pogodbe o podaljšanju za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v OŠ Žužemberk

Podpis pogodbe o podaljšanju za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v OŠ Žužemberk

S podpisom pogodbe med občino Žužemberk in družbo Resalta je bilo 22. decembra 2022 sklenjeno nadaljevanje javno-zasebnega partnerstva za izvajanje javne gospodarske službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v OŠ Žužemberk, in sicer za petletno obdobje od 2023 – 2028.  Leta 2012 je energetsko podjetje Resalta kot koncesionar zgradilo in predalo novo kotlovnico na lesno biomaso, ki s toploto že desetletje oskrbuje OŠ Žužemberk.

Zaradi prehoda na biomaso so se izpusti C02 v okolje zmanjšali za 116 ton na leto. Gorivo v obliki lesnih sekancev pa poleg ekološko sprejemljivejših emisij prinaša pozitivne učinke za širšo lokalno skupnost, saj je lesna biomasa proizvedena lokalno – v občini Žužemberk.

Jože Papež, župan občine Žužemberk: »Prehod na uporabo obnovljivih virov energije je izjemnega pomena za občino Žužemberk. Kot lahko vidite, če se ozrete po naši zeleni okolici, naši občini biomase ne primanjkuje. Večino biomase, potrebne za delovanje kotlovnice v OŠ Žužemberk, zagotavljamo od lastnikov zemljišč iz občine Žužemberk, kar ima pozitivne finančne učinke, hkrati pa pripomore k ohranitvi kulturne krajine pred zaraščanjem.«

Luka Komazec, direktor podjetja Resalta d.o.o.: » V podjetju Resalta smo izjemno ponosni na projekt kotlovnice na lesno biomaso v občini Žužemberk, saj je bil to prvi referenčni projekt podjetja Resalta v javnem sektorju v Sloveniji. Danes je skupina Resalta vodilni ponudnik energetskih storitev iz obnovljivih virov energije v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter deluje na sedmih trgih v regiji. Občini Žužemberk se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sklenjen dogovor o nadaljnjem sodelovanju.«

Branka Blatnik