Prenova infrastrukture v Gornjem Kotu

Prenova infrastrukture v Gornjem Kotu

V mesecu oktobru je bila zaključena prenova infrastrukture v Gornjem Kotu. Občina Žužemberk je, zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, pristopila k popolni rekonstrukciji sekundarnih vodov z obnovo gospodinjskih priključkov. V duhu dobrega gospodarjenja je bila v izkopane kanale položena tudi električna napeljava za javno razsvetljavo, zahtevnost gradbenih del pa je namesto krpanja asfaltne prevleke terjala popolno preplastitev ceste. Vrednost investicije je bila približno 150 tisoč evrov.

Več: Nove pridobitve tudi v Gornjem Kotu
Slovenska kronika: povezava

Rok Zupančič