Urejanje cest v Stavči vasi

Urejanje cest v Stavči vasi

Minuli mesec smo v Stavči vasi sanirali udor ceste, ki je predstavljal nevarnost poškodbe vozil ter izdelali novo muldo ob lokalni cesti. S prometno signalizacijo smo dodatno označili še zožen del ceste skozi vas, kjer je zaradi tovornega prometa prihajalo do nenehnih poškodb na privatni hiši.

Zadnja neobičajno močna deževja so razkrila več težav z meteorno vodo, zato je bilo ob tej priložnosti urejeno tudi odvodnjavanje neasfaltirane ulice. S prispevkom sosedov pa je bila ulica v dolžini 70 metrov tudi nasuta z drobljenim asfaltom.