Ustanovna seja Občinskega sveta Žužemberk

Ustanovna seja Občinskega sveta Žužemberk

Osmega decembra 2022 je v sejni dvorani občine Žužemberk potekala prva konstitutivna seja, ki jo je vodil najstarejši izvoljeni svetnik g. Bojan Vidmar. Novo izvoljeni svetniki so se seznanili poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, nato pa izvolili mandatno komisijo ter komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Na prvi seje je slovesno prisegel tudi ponovno izvoljeni župan Jože Papež ter v pozdravnem nagovoru nagovorili zbrane svetnike, zaposlene v občinski upravi ter prisotne občane. Naslednja seja občinskega sveta bo že konec decembra.

RZ, foto: Jadranka Meglen

Več v Dolenjskem listu: V Žužemberku osem novih svetnikov; župan Papež želi, da se konča obdobje zavajanja in širjenja neresnic