Zaključek projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Te dni se je zaključil projekt “Oskrba s pitno vodo Suhe krajine”, katerega vrednost z DDV je bila skoraj 38,6 mio €. Vključenih je bilo kar 5 občin, med katerimi je največji delež bremenil prav nas (43 %). Namenjen je bil reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk.

Občina Žužemberk je s projektom pridobila:

  • 42.000 metrov novih cevovodov,
  • 23.907 metrov hidravličnih izboljšav na obstoječih cevovodih,
  • 6 razbremenilnih jaškov,
  • 4 nove vodohrane (Zafara, Mačkovec, Mali Lipovec in Boršt),
  • 2 nadgrajena obstoječa vodohrana (Plešivica in Pleš),
  • 1 obnovljen vodohran (Stranska vas),
  • 2 črpališča (Vinkov Vrh in Srednji Lipovec),
  • 11 redukcijskih jaškov,
  • 1 merilni jašek
  • 1 dozirni jašek

Projekt je bil sofinanciran s strani kohezijskega sklada Evropske unije, Republike Slovenije in proračuna vseh vključenih občin.

https://www.suhokranjski-vodovod.si/

Kako naprej?

Projekt je zajemal izgradnjo primarnega cevovoda, zato bo v prihodnjih letih nujno potrebno obnoviti in dograditi še sekundarni cevovod. Šele sekundarni cevovod bo pripeljal pitno vodo do končnih porabnikov – občanov. Na občini potekajo intenzivni pogovori za nadaljnje sofinanciranje novega projekta in močno upamo, da bodo državni uradniki imeli posluh tudi tokrat.