Županova ura na Vašem kanalu

Županova ura na Vašem kanalu

V mesecu juliju je župan Jože Papež obiskal televizijo Vaš kanal, kjer je v oddaji Županova ura spregovoril o dogajanju v občini. Beseda je najprej tekla o spopadanju z epidemijo nato pa o številnih aktualnih projektih občine.

V pogovorni oddaji sta z voditeljem Slobodanom Jovičem izpostavila nakup avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED), ki jih je občina s pomočjo občanov krajevne skupnosti Hinje kupila in namestila na petih lokacijah krajevne skupnosti. Občani so zbrali sredstva za 3 defibrilatorje, za kar se jim je iskreno zahvalil. V nadaljevanju je predstavil dogajanje na področju Suhokranjskega vodovoda. Dejal je, da je pred kratkim gostil ministra Vizjaka, ki je že jeseni obljubil državni razpis, preko katerega bo občina dobila sredstva za izgradnjo primarnega vodovoda. Poplačane so bile še zadnje obveznosti do izvajalcev,  slednji pa so ob zaključku projekta na pobudo župana vsem gasilskim društvom v občini namenili donacijo.

V občini je odprtih veliko gradbišč. Pred kratkim je bila dokončana cesta skozi Dolgo vas, v gradnji pa je cesta skozi Dvor, cesta med Zafaro in Trebčo vasjo ter med Srednjim Lipovcem in Podlipo. Dela potekajo strokovno in po načrtih, zato bodo lahko pravočasno zaključena. Omenil je tudi gradnjo javne razsvetljave. V aktualnem letu je bilo postavljenih kar 45 novih svetilk po različnih vaseh, kar predstavlja rekordno število.

Gostja pogovorne oddaja je bila Manica France Klemenčič, ki je na občino Žužemberk prišla lansko leto. Manica je na občino prinesla veliko delovne vneme, strokovnosti in dobre volje. Odgovorna je za področje prostorskega načrtovanje, z njenim prihodom pa je tudi na tem področju opazen velik napredek. V zaključno fazo je pripeljala spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, podrobni prostorski načrt za loko, pospešila razpolaganje z nepremičninami ter pripravlja veliko drugih pomembnih projektov.

V zadnjem delu je bila osrednja tema debate obnova in rekonstrukcija Auerspergove železarne na Dvoru. Župan Jože Papež je povedal, da je bil izvajalec končno izbran in da bo kmalu podpisana pogodba za izvedbo del. V kolikor bodo dela potekala po načrtih, bo otvoritev skoraj 2 in pol milijonskega projekta že ob naslednjem občinskem prazniku. Pogovor je nanesel tudi na projekt gasilski poligon. Na vrsti je gasilska zveza, ki je razpis za gradnjo stolpa že objavila, a žal neuspešno. Čakamo ponovitev razpisa, začetek del pa si nadejamo še v tem letu. Omenil je tudi neuspešno pogajanje z gasilskim društvom iz Žužemberka, da bi poleg poligona zgradili še sodoben gasilski dom. Ker interesa ni, bo občina spremenila projektno dokumentacijo (izdelano že pred Jožetovim mandatom) in površine namenila za druge dejavnosti.

RZ