Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SD OPN 2

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SD OPN 2

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 2 bo potekala v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in sicer od srede, 3. 11. 2021, do vključno ponedeljka, 6. 12. 2021. Gradivo bo na dan pričetka javne razgrnitve objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Žužemberk.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 bo v sredo, 10. 11. 2021 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, 8360 Žužemberk.

javno-naznanilo-sdopn

SD OPN – seznam zemljišč

Povezava do elektronske javne razgrnitve: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ZUZEMBERK