Med epidemijo lahko parkirate na trgu pred gradom

Spoštovani.

V času epidemije je začasno odpravljena modra cona na trgu pred gradom v Žužemberku. Dovoljeno je tudi več kot 2-urno parkiranje brez označitve časa prihoda.

Začasno prosto parkiranje je označeno s tablami.