Namera o prodaji nepremičnin 1951/28 in 1951/4

Objavljamo namero o prodaji nepremičnin parcelni številki 1951/28 in 1951/4, obe k.0. Žužemberk.

namera o prodaji 1951_28 in 1951_4