Novi ukrepi za omejevanje širjenja virusa Covid-19

18. 9. 2020 – Vlada RS je na zadnji dopisni seji sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja okužb s Covid-19. Tako so od noči s petka na soboto obvezne maske v zaprtih prostorih, ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo najmanj dva metra. Nošenje mask velja tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, kot so na primer tržnice, mestna središča … Od ponedeljka bodo tudi v šolah otroci od 7. razreda osnovne šole dalje ter dijaki morali tudi med poukom nositi maske, medtem ko to ne velja za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, kjer pa se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila. Nošenje mask ostaja obvezno tudi v javnem prometu.

Poleg tega bodo od ponedeljka dalje vsi gostinski lokali lahko obratovali le med 6. in 22.30, diskoteke in nočni klubi pa ostajajo zaprti.

Vlada je na seji sprejela tudi več priporočil, in sicer priporočilo o delu od doma, če slednje omogoča delovni proces, in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Ob vstopu v delovne prostore bo potrebno meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika.

Vlada tudi priporoča, da se vse javne prireditve izvedejo brez pogostitev in zakusk. Da sami omejimo ne nujne stike in svoje obiske v trgovinah ter ostalih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno.

Če se bo število okužb še naprej povečevalo, vlada pripravlja še več ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Tako bodo pripravljeni ukrepi, vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije. V pripravi so tudi ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb.

V občini Žužemberk imamo sicer trenutno eno potrjeno okužbo s Covid-19. Da bo stanje tudi v prihodnje ostalo čim bolj podobno temu, prosimo za dosledno upoštevanje priporočil NIJZ in ukrepov Vlade RS.