Obdaritev Dedka Mraza

Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2013 in 31.12.2018 in imajo stalno bivališče v občini Žužemberk.

Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval dedek Mraz, vsako leto pridobiti. V letošnjem letu smo oblikovali spletno prijavnico z informacijsko privolitvijo za uporabo podatkov za namen obdarovanja v letu 2019.

DPM Mojca kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza v letu 2019.

Upravljavec osebnih podatkov:
DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
Davčna številka: 59812982
El. naslov: mojcin.dedek.mraz@siol.net

Elektronska prijavnica: http://www.dpm-mojca.si/sl/programi-in-projekti/veseli-december

Obisk Dedka Mraza bo v četrtek, 19. decembra:

  • ob 14:30 uri PREVOLE (šola)
  • ob 16.15 uri DVOR (šola)
  • ob 18.00 uri ŽUŽEMBERK (šola)

 

Obvestilo: prijava-dedek-mraz-2019