Obvestilo o izboru koncesionarja pomoč družini na domu

Obvestilo o izboru koncesionarja pomoč družini na domu

Občina Žužemberk je za obdobje 10 let podelila koncesijo za izvajanje pomoči družini na domu. Izbrani koncesionar je zavod Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu. Koncesija se prične s 1. 4. 2021.

obvestilo o podelitvi koncesije PND