Obvestilo o prekuhavanje vode

Obveščamo vse uporabnike pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Brusnice, Gabrje, Kamenje in Suhadol, vodovodnih sistemov v Občini Šentjernej, Vrhpolje, Hrastje, Javorovica in Cerov log, vodovodnih sistemov v Občini Škocjan, Škocjan, Bučka in Jelendol, Poljanske gore v občini Mirna Peč, Starih Žag v Občini Dolenjske Toplice, ter vodovodnega sistema Gornjega Križa in Vinkovega vrha v Občini Žužemberk, da je zaradi povišane motnosti vodnih virov, ki se je pojavila kot posledica potresa, potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Za tekoče spremljanje posameznega vodnega vira predlagamo uporabo brezplačne telefonske aplikacije »Pitna voda«. Obvestilo velja do preklica!

 

4. 1. 2020: Ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.

Komunala Novo mesto, preklic