Obvestilo o zaprtju krajevnega urada v poletnih mesecih

Obvestilo o zaprtju krajevnega urada v poletnih mesecih

Krajevni uradi Žužemberk, Šmarjeta, Škocjan in Šentjernej, ki delujejo na območju Upravne enote Novo mesto, bodo zaprti v času od 1. 7. 2022 do vključno 31. 8. 2022, zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote.

V tem času lahko stranke uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto, oziroma pokličejo na telefonsko številko 07 39 39 111.