Odločba o ukinitvi JD za parc. 1632/1, k.o. Hinje.

Odločba o ukinitvi JD za parc. 1632/1, k.o. Hinje.

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD: Ukinitev JD 1632_1_Hinje