Priklop na vodovodno omrežje

Priklop na vodovodno omrežje

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se lahko uporabniki, ki imate pripravljene odcepe in jaške, priklopite na vodovodno omrežje.

Za priključitev objekta na vodovodno omrežje je potrebno na Občini Žužemberk oddati vlogo za odmero komunalnega prispevka.

Če so podatki za vaš objekt po uradnih evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije neusklajeni z dejanskimi podatki v naravi (glede neto tlorisne površine objekta), jih je potrebno predhodno uskladiti. Potrebno je priložiti tudi izjavo o resničnost podatkov površine.

Ko je komunalni prispevek poravnan, pridite na občino. S sabo prinesite izpolnjeno soglasje (soglasja ne podpisujete) z naslednjimi podatki:

  • davčno številko,
  • EMŠO,
  • odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,
  • gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na vodovodno omrežje.

V primeru, da dovoljenja nimate in boste pridobivali gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje, pa vas komunala lahko začasno priključi na vodovod za obdobje 5-ih let. V tem času bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje/uporabno dovoljenje, da se »začasni« priključek lahko spremeni v »stalni«.

Če je objekt stal že pred letom 1967 in se zunanji gabariti in ostali nosilni elementi objekta niso spreminjali, lahko pridobite na Upravni enoti Novo mesto uporabno dovoljenje.

 

Več informacij:

  • komunalni prispevek – Jasmina Mirtič 07/3885-192
  • priklop na vodovod – Beno Červenka 07/3885-191