Razpis za direktorja ZD Novo mesto

Spoštovani,

v imenu razpisne komisije vas obveščam0, da je Svet zavoda ZDNM v Uradnem listu, dne 29.11.2019, objavil razpis za delovno mesto direktor ZDNM za naslednje mandatno obdobje. Svet zavoda je s sklepom tudi predlagal, da se besedilo razpisa objavi tudi na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

V ta namen vam v priponki posredujem besedilo razpisa in povezavo do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019070.pdf

Obveščam vas tudi, da boste predlog imenovanja direktorja ZDNM s strani Sveta zavoda ZDNM prejeli v začetku meseca januarja 2020 z rokom enega meseca za obravnavo na vaši občinskih svetih, kot to določata Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ter Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Razpis: razpis-zd-novo-mesto