Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških mačk in mačkov 2023

Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških mačk in mačkov 2023

Občina Žužemberk se v zadnjih letih srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih prostoživečih mačk, zato obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in mačkov prebivalcev občine Žužemberk.

Poseg sterilizacije ali kastracije je sofinanciran s strani Občine Žužemberk, in sicer občina sofinancira za kastracijo 30,00 EUR in sterilizacijo 35,00 EUR. Lastnik bo tako plačal le 24,90 EUR za kastracijo mačka in 34,50 EUR za sterilizacijo mačke. Skupni znesek razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR, akcija pa je odprta do porabe sredstev.

Preberi več: Sofinanciranje kastracije mačk 2023